Zoek |
Tekstgrootte website -+
Voorgevel Herengracht 164 Amsterdam-Centrum Orchidee Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Voorkamer Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Folders Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Voorgevel Herengracht 164 Amsterdam-Centrum Herengracht Amsterdam-Centrum Schilderij Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Dossiers Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Boeken Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Dossiers Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Ornament Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Orchidee Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Orchidee Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Schilderij Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Decoratie Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum Plafondlamp Herengracht Notariaat Amsterdam-Centrum

Voorwaarden hypotheek

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die per 31-03-2023 gelden bij een offerte voor een hypotheek.

 

- De inschrijvingskosten bij het Kadaster gelden onder voorbehoud van wijzigingen door het Kadaster.

- Indien u een overbruggingshypotheek aangaat worden de Kadasterkosten (inzage en inschrijving) nogmaals berekend, alsmede extra kosten voor opmaak overbrugging a € 100,- (exclusief BTW) per overbrugging.

- Voor het inlossen van persoonlijke leningen berekenen wij € 65,- (exclusief BTW) per aflossing.

- Het tarief van de hypotheekakte is slechts van toepassing op een hypotheekakte bestaande uit maximaal drie leningdelen. Voor ieder extra leningdeel dat dient te worden opgenomen in de hypotheekakte geldt een toeslag van 25,- euro (exclusief BTW).

- Als de hypotheekgever een onderneming is (B.V. / N.V. / V.O.F. / etc.) worden de notariële kosten voor de hypotheekakte met € 150,- (exclusief BTW) verhoogd. Daarnaast zullen de kosten voor recherche bij het Handelsregister en/of opvragen statuten bij het Handelsregister eveneens in rekening worden gebracht.

- Indien de inschrijving het te lenen hypotheekbedrag overtreft (hogere inschrijving) wordt er € 50,- (exclusief BTW) in rekening gebracht. Dit is het geval wanneer u met de bank de afspraak maakt dat u in de toekomst meer kunt lenen zonder dat hiervoor een akte van hypotheek bij de notaris dient te worden opgemaakt. Ook geldt een ander tarief als er een bewind rust op het registergoed.

- De kosten van een rangwisseling bedragen € 150,- (exclusief BTW) per benodigde rangwisselingsvolmacht.

- Ingeval er één of meerdere hypotheken dienen te worden doorgehaald, bedragen de notariële kosten voor de royementsakte(n) als volgt: (bij een overdracht worden deze kosten aan verkoper berekend)

  1. notarieel doorhalingstarief per bankinstelling per kadaster: voor iedere doorhaling € 165,- (exclusief BTW) en voor iedere gedeeltelijk doorhaling € 195,- (exclusief BTW).
  2. notarieel doorhalingstarief beslag: voor iedere doorhaling € 225,- (exclusief BTW).
  3. bijdrage kadastraal tarief € 2,30 (exclusief BTW) voor iedere doorhaling hypotheek/beslag.

- Indien het een losse hypotheek betreft, kunnen wij, na het accepteren van de offerte, de door u gewenste passeerdatum (indien mogelijk) in onze kantooragenda reserveren. Het dossier dient 5 werkdagen voor passeren compleet te zijn. Indien de hypotheekstukken niet uiterlijk op de vijfde werkdag om 12:00 uur voor de passeerdatum binnen zijn, geldt een toeslag van € 150,- (exclusief BTW). Indien de passeerdatum moet worden verschoven geldt een toeslag van € 100,- (exclusief BTW). Voor wijzigingen in het concept na opmaak eerste conceptakte geldt een toeslag vanaf € 100,- (exclusief BTW).

- Indien de op te maken hypotheekakte verband houdt met de aankoop van een nieuwbouwwoning zal er een toeslag worden berekend van € 150,- (exclusief BTW) bovenop de kosten van onze offerte.

- De hypotheekgever dient als particulier de woning ten titel van koop in eigendom te hebben verkregen; indien de hypotheekgever de woning middels een andere titel (bijv. door vererving, echtscheiding of onverdeelde boedel) in eigendom heeft verkregen, geldt een ander tarief. De extra kosten worden in rekening gebracht.

- U dient zelf de einddatum van de geldigheidsduur van de hypotheekofferte van uw geldverstrekker te bewaken (o.a. in verband met eventuele rentestijging). Dit om bereidstellingsprovisie te voorkomen. Ons kantoor kan hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

- De hypotheek wordt gevestigd op één geheel kadastraal perceel; indien er meerdere gehele kadastrale percelen worden ondergezet gelden per perceel extra recherchekosten.

- Het kadastrale perceel waarop de hypotheek wordt gevestigd betreft particulier onroerend goed en geen bedrijfspand.

- Het geoffreerde bedrag geldt alleen voor leningen verstrekt door een door De Nederlandsche Bank erkende geldverstrekker; voor een particuliere hypotheek geldt een ander tarief.

- Partijen dienen de Nederlandse taal actief en passief te beheersen (ter beoordeling van de notaris). De kosten voor het inschakelen van een tolk zijn niet in deze offerte opgenomen.

- De annuleringskosten betreffen het offertebedrag.

- De correspondentie met betrekking tot de behandeling van het dossier zal per e-mail plaatsvinden.

- Voor een spoedopdracht geldt een vanaf tarief van € 150,- (exclusief BTW).

- Banken brengen notariskantoren kosten in rekening voor het aanhouden van een derdengeldenrekening en de transacties die ten behoeve van cliënten van het notariskantoor op deze derdengeldenrekening plaatsvinden. Ons notariskantoor is genoodzaakt om de kosten voor het aanhouden van een derdengeldenrekening als ook de werkzaamheden die voor het beheer van de derdengeldenrekening moeten worden verricht, door te belasten aan haar cliënten. Per overboeking worden € 8,- (exclusief BTW) beheerskosten in rekening gebracht. U vindt deze kosten terug op de nota van afrekening onder kopje beheerskosten.

- Het wijzigen van de nota indien er stukken zoals declaraties of wijziging in aflosnota te laat worden aangeleverd (bijv. 2 dagen voor de overdracht). Hiervoor brengen wij een bedrag ad € 25,- (exclusief BTW) in rekening.

- Indien legitimatiebewijzen (bijv. eerst op de dag van passeren of een ander legitimatiebewijs dan die in eerste instantie is aangeleverd dan op de dag van passeren) te laat worden aangeleverd wordt een toeslag berekend van € 25,- (exclusief BTW).

- Indien de bankinstelling aangesloten is bij het ECH worden de kosten voor het verwerken van de passeeropdracht doorberekend. De kosten bedragen € 11,51 (exclusief BTW).

- Bij de hypotheekgever wordt € 20,- (exclusief BTW) p.p. in rekening gebracht in verband met kantoorkosten vanwege de verplichte notariële wettelijke recherches.

- Per 1 augustus 2018 wordt er per akte een heffing van € 8,22 (exclusief BTW) doorberekend voor het vullen van het kwaliteitsfonds notariaat.

- Per 1 juli 2022 brengen wij onderzoekskosten in rekening inzake de herkomst van gelden. Deze kosten genaamd “poortwachterstoeslag herkomst gelden” bedraagt € 85,00 (exclusief BTW). Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.herengrachtnotariaat.nl onder het kopje “Onze diensten - Poortwachtersfunctie Notaris”.

Herengracht 164
1016 BP Amsterdam
Postbus 301
1200 AH Hilversum

T (020) 303 14 00
F (020) 330 31 69
E info@herengrachtnotariaat.nl
Kwaliteitsrekeningen
ABNAMRO NL24 ABNA 0513 8032 11
BTW NL 8530.48.773.B.01
KvK 58459286